Paul Trible

Paul Trible (sinh ngày 29 tháng 12 năm 1946) là luật sư và chính trị gia của Đảng Cộng hòa từ Virginia, từng phục vụ trong Hạ viện Hoa Kỳ với ba nhiệm kỳ và Thượng viện Hoa Kỳ cho một nhiệm kỳ. Ông hiện đang là chủ tịch của trường Đại học Christopher Newport .

Giáo dục và sự nghiệp

Trible tốt nghiệp đại học Hampden-Sydney College vào năm 1968 với bằng Cử nhân Văn học trong Lịch sử. Năm 1971, ông nhận được bằng Thạc Sĩ Juris từ Đại Học Luật Washington và Trường Đại Học Luật Lee và nhanh chóng được nhận vào làm tại Virginia Bar. Ông từng là thư ký luật cho một thẩm phán liên bang từ năm 1971 đến năm 1972, và sau đó làm trợ lý luật sư Hoa Kỳ tại quận phía đông Virginia từ năm 1972 đến năm 1974.
Sự nghiệp chính trị 
Năm 1973, Trible được bầu làm Trợ lý của Thịnh vượng chung cho Hạt Essex từ năm 1974 đến năm 1976. Ông được bổ nhiệm vào Ủy ban Tiêu chuẩn và Huấn luyện về Cưỡng chế Thi hành Luật Virginia năm 1976 và vào tháng 11 đã được bầu vào Hạ viện Hoa Kỳ , Vào năm 1978 và 1980. Năm 1982, Trible nhận được đề cử của đảng Cộng hòa cho ghế Thượng viện Hoa Kỳ và sau đó đánh bại Thống đốc Richard Joseph Davis Jr. trong cuộc tổng tuyển cử. Sau khi phục vụ trong Thượng viện Hoa Kỳ từ năm 1983 đến năm 1989. Trong năm cuối cùng của nhiệm kỳ Thượng viện, ông từng là thành viên của Hoa Kỳ Phái đoàn Liên hợp quốc . Năm 1989, Trible là người đầu tiên được lựa chọn để tranh cử thống đốc;  . Năm 1989,  ông nghỉ hưu từ và tham gia vào phòng thống đốc bang. Trible là một giảng viên tại trường John F. Kennedy của Chính phủ tại Đại học Harvard . Sau sự nghiệp chính trị của mình, Paul Trible cũng tham gia vào cố vấn cho ủy ban hành pháp của chính phủ và vẫn kết hợp với việc dạy luật tại Đại học Harvard.

Lĩnh vực : Chính trị gia và luật sư

Địa chỉ:

Website: