Haskell Harris

Trong hơn mười bốn năm qua, Harris đã góp phần vào Vườn nhà, Sống ở bờ biển, Nhà ở Sống, Thiết kế Garden, Garden & Gun, HGTV, House Beautiful, Southern Accents, và tạp chí Southern Living và giảng dạy về chủ đề Nam Phong cách. Ngôi nhà đầu tiên của cô đã được xuất bản ở Southern Living, và các blog bao gồm Therapy Căn hộ đã bình luận về phong cách cá nhân của cô.

Lĩnh vực: Thiết kế

Website: instagram.com/haskellharris

Địa chỉ: