Chính sách bảo mật

1/ Cách mà chúng tôi thu thập thông tin của bạn

+ Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi hoặc đăng ký bản tin của chúng tôi.

+ Khi đặt hàng hoặc đăng ký trên trang web của chúng tôi, khi thích hợp, bạn có thể được yêu cầu nhập: tên, địa chỉ e-mail, số điện thoại, hoặc thông tin thẻ tín dụng. Tuy nhiên, bạn có thể thăm trang của chúng tôi ẩn danh.

+ Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web của bạn. Google sử dụng cookie DART cho phép nó phân phối quảng cáo đến người dùng của bạn dựa trên lượt truy cập vào các trang web của bạn và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể chọn không tham gia sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào quảng cáo của Google và chính sách bảo mật của mạng nội dung ..

2/ Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để làm gì?

+ Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng theo một trong các cách sau:

+ Để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn (Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu cá nhân của bạn)

+ Để cải thiện trang web của chúng tôi ngày một tốt hơn (Chúng tôi liên tục cố gắng cải tiến các trang web của chúng tôi dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn)

+ Để cải thiện dịch vụ khách hàng (Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và hỗ trợ khách hàng)

+ Để xử lý giao dịch: Thông tin của bạn, dù là công khai hay riêng tư, sẽ không được bán, trao đổi, chuyển nhượng hoặc trao cho bất kỳ công ty nào khác vì bất kỳ lý do gì mà không có sự đồng ý của bạn, trừ mục đích phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua.

+ Quản lý cuộc thi, quảng cáo, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang web

+ Gửi email định kỳ: Địa chỉ email bạn cung cấp để xử lý đơn đặt hàng sẽ chỉ được sử dụng để gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đơn hàng của bạn.

3/ Chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn bằng cách nào?

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn khi bạn nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Tất cả thông tin nhạy cảm / tín dụng được cung cấp đều được truyền qua công nghệ SSL (Secure Socket Layer) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu. Chỉ có nhân viên IT và ban giám đốc của chúng tôi mới có quyền truy cập đặc biệt đối với các hệ thống như vậy và được yêu cầu giữ bí mật thông tin.

Sau khi giao dịch, thông tin cá nhân của bạn (thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, tài chính, v.v.) sẽ không được giữ trong hồ sơ trong hơn 60 ngày.

4/ Chúng tôi sử dụng cookie?

Cookie là các tệp nhỏ mà một trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ chuyển sang máy tính của bạn qua trình duyệt Web của bạn (nếu bạn cho phép). Cho phép các trang web hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhận diện trình duyệt của bạn và nắm bắt và ghi nhớ một số thông tin nhất định

Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu và lưu các sở thích của bạn cho các lần truy cập trong tương lai, theo dõi quảng cáo và tổng hợp dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm và công cụ trang web tốt hơn trong tương lai.

5/ Chúng tôi có được công bố bất cứ thông tin nào ra bên ngoài không?

Chúng tôi không bán, thương mại, hoặc chuyển giao cho các bên bên ngoài thông tin nhận dạng cá nhân của bạn. Điều này không bao gồm các bên thứ ba đáng tin cậy, những người giúp chúng tôi điều hành trang web của chúng tôi, tiến hành kinh doanh hoặc phục vụ bạn, miễn là các bên đó đồng ý giữ bí mật thông tin này. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là thích hợp để tuân thủ pháp luật, thực thi chính sách trang web của chúng tôi, hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác. Tuy nhiên, thông tin khách hàng không thể nhận dạng cá nhân có thể được cung cấp cho các bên khác để tiếp thị, quảng cáo hoặc sử dụng khác.

6/ Liên kết bên thứ ba

Đôi khi, theo ý của chúng tôi, chúng tôi có thể đưa hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Các trang web bên thứ ba này có chính sách riêng tư riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nội dung về nội dung và hoạt động của các trang web được liên kết này. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn của trang web của chúng tôi và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.

7/ Tuân thủ Luật Bảo vệ Tính riêng tư cá nhân

Bởi vì chúng tôi đánh giá sự riêng tư của bạn, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để phù hợp với Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của Mỹ. Do đó chúng tôi sẽ không phân phối thông tin cá nhân của bạn cho bên ngoài nếu không có sự đồng ý của bạn.

8/ Đạo luật Quyền trẻ em

Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu của COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư cho trẻ em trực tuyến), chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ bất cứ ai dưới 13 tuổi. Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đều hướng tới những người từ 13 tuổi trở lên.

9/ Chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật trực tuyến chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi chứ không phải với thông tin thu thập ngoại tuyến.

10/ Sự đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với chính sách bảo mật trực tuyến của chúng tôi.

11/ Thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi trên trang này.

Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về chính sách bảo mật thông tin của chúng tôi bạn có thể liên hệ cho chúng tôi tại thông tin bên dưới.

The So Good tại Mỹ:

Địa chỉ: Kingscross Drive, Charlotte, NC 28211