Những thủ tục và hồ sơ cần làm khi xin cấp giấy phép xây dựng theo thông tư 15/2016/TT-BXD.

Những căn cứ pháp lý cần có để xin giấy phép xây dựng.
Những căn cứ pháp lý cần có để xin giấy phép xây dựng.

Khi có nhu cầu xây dựng một dự án công trình thì sẽ phải xin được giấy phép xây dựng. Có thể xem đây là một cái giấy thông hành đối với chủ đầu tư dự án khi muốn xây mới, sửa chữa hoặc là di dời công trình. Một số trường hợp sẽ không cần phải làm thủ tục để xin được giấy cấp phép xây dựng và có một số trường hợp khác bắt buộc phải xin được giấy phép mới được phép xây dựng. Do đó sẽ cần tìm hiểu về các quy định pháp luật hiện hành về việc xin cấp phép xây dựng. Những điều kiện cần có là: điều kiện thủ tục, hồ sơ, mẫu giấy phép xây dựng theo nghị định hướng dẫn thông tư 15/2016/TT-BXD

Những căn cứ pháp lý cần có để xin giấy phép xây dựng.

Để có thể đảm bảo được thực hiện được được đầy đủ thủ tục và xin được giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư cần phải chú ý việc thực hiện đóng đủ các thuế xây dựng cơ bản, phí hoàn công dự án công trình.

Những căn cứ pháp lý cần có để xin giấy phép xây dựng.
Những căn cứ pháp lý cần có để xin giấy phép xây dựng.

Văn bản pháp luật những ai sẽ xin cấp phép xây dựng (GPXD).

Về các quy định của cấp phép xây dựng sẽ được thực hiện theo các trình tự thủ tục. Hồ sơ phải rõ ràng và cần đầy đủ tùy theo các trường hợp sẽ phải xin giấy cấp phép xây dựng và các trường hợp không phải xin cấp phép xây dựng. Được áp dụng tùy theo các văn bản quy định đang được lưu hành như sau:

 • Căn cứ theo luật XD năm 2014.
 • Chiếu theo nghị định 59/2015/NĐ-CP của ngày 18-6-2016 của nhà nước về quản lý các dự án đầu tư xây dựng. 
 • Chiếu theo Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30-6-2016 của bộ xây dựng ban hành về hướng dẫn cấp phép xây dựng.

Những đối tượng cần phải xin giấy phép và không cần phải xin cấp phép xây dựng.

Theo nguyên tắc được quy định của bộ luật xây dựng năm 2014 thì trước khi được khởi công dự án xây dựng, sửa chữa các công trình thì chủ đầu tư đều sẽ cần phải có được cấp phép được xây dựng do văn phòng cơ quan nhà nước cấp. Tuy nhiên thì không phải trường hợp nào cũng cần phải làm thủ tục xin được cấp giấy phép. Luật xây dựng đã được quy định rõ ràng những trường hợp cần và không cần phải xin cấp phép được ghi rõ trong điều 89 của quy định về công trình. Tất cả các trường hợp đều phải xin cấp phép xây dựng trừ những trường hợp được quy định trong khoản 2 điều 89 của luật xây dựng 2014.

Một số điều trong khoản 2 điều 89 của luật xây dựng 2014.
Một số điều trong khoản 2 điều 89 của luật xây dựng 2014.

Như vậy có thể thấy rằng nếu công trình thuộc diện các công trình được miễn thì chủ đầu tư có thể tự do xây dựng mà sẽ không cần phải xin phép. Bạn có thể truy cập bất động sản Meeyland.com để xem nhiều hơn về thông tư 15/2016/TT-BXD.

Những loại giấy phép cần phải xin và thời điểm có thể xin giấy phép xây dựng.

Những loại giấy phép cần phải xin và thời điểm có thể xin giấy phép xây dựng.
Những loại giấy phép cần phải xin và thời điểm có thể xin giấy phép xây dựng.

 

Hiện tại thì khi xây dựng sẽ cần phải xin những loại giấy phép bao gồm như sau:

 • Cấp phép để xây dựng mới.
 • Cấp phép để sửa chữa, cải tạo.
 • Cấp phép di dời công trình.

Ngoài ra thì luật cũng đã có quy định về thời điểm cần phải hoàn thành việc xin cấp phép đó là:

 • Các công trình dự án thuộc dạng đặc biệt, cấp một thì phải xin và có được giấy phép theo giai đoạn khi đã hoàn thành được thiết kế công trình.
 • Đối với những dự án được đầu tư xây gồm nhiều công trình thì cấp phép sẽ được cấp một hoặc một vài hoặc tất cả công trình của dự án đó. 
 • Một vài những công trình dự án xây dựng khác thì sẽ cần phải có được cấp phép mới được tiến hành việc xây dựng.

Những thủ tục cần làm và các hồ sơ cần có khi xin cấp phép xây dựng.

Chiếu theo quy định nhà nước hiện hành thì tùy theo các loại cấp phép xây dựng mà chủ đầu tư có nhu cầu xin cấp. Trước khi xin cấp phép thì chủ đầu tư hoặc người có nhu cầu xin cấp phép cần nắm rõ các bước xin cấp phép sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để được cấp phép xây dựng. 

Hồ sơ xin cấp phép bao gồm những gì sẽ còn tùy thuộc vào đề nghị cấp phép của chủ dự án. Tất cả các thông tin về chuẩn bị hồ sơ thủ tục sẽ được quy định tất cả và chi tiết tại Thông tư 15/2016/TT-BXD về việc cấp phép xây dựng. 

Những hồ sơ sẽ tùy theo dự án đó là:

 • Hồ sơ xin cấp phép xây dựng khi thực hiện xây dựng nhà mới
 • Hồ sơ xin được cấp phép xây dựng khi sửa chữa hoặc cải tạo.
 • Hồ sơ cấp phép xây dựng khi di dời công trình.
 • Hồ sơ xin được cấp, điều chỉnh và gia hạn phép xây dựng công trình khác.

Bước 2: Tìm văn phòng cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy phép xây dựng.

Những cơ quan có thẩm quyền để cấp phép xây dựng đã được quy định trong điều 103 của bộ luật xây dựng. Bạn có thể xem tại đây: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xay-dung-do-thi/Luat-Xay-dung-2014-238644.aspx

 

Tìm văn phòng cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy phép xây dựng.
Tìm văn phòng cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cấp giấy phép xây dựng.

Qua đó có thể thấy rằng theo quy định thì Ủy ban nhân dân từ cấp huyện, tỉnh, bộ sẽ có được thẩm quyền cấp phép xây dựng tùy theo hạng mục công trình đó. Ủy ban nhân dân thuộc cấp xã sẽ không có thẩm quyền để có thể cấp phép cho bất kỳ những dự án nào.

Bước 3: Những thủ tục và quy trình cần cấp phép xây dựng. 

Sau khi chuẩn bị đầy đủ những các mẫu giấy phép xây dựng tùy theo nhu cầu cần cấp phép và giấy phép xây dựng cần có cho quy định thì chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ xin cấp phép theo như quy định ở điều 102 bộ luật xây dựng cho văn phòng cơ quan có thẩm quyền cấp giấy.

Nộp hồ sơ và các mẫu giấy tờ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép đầu tư.

 • Với khoảng thời gian 7 ngày kể từ lúc nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định nó. Kiểm tra xác thực địa điểm, xác thực giấy tờ, giấy tờ thiếu hoặc sai, cần bổ sung thêm và sẽ thông báo đến người nộp. 
 • Nếu mà hồ sơ được bổ sung thêm mà không đáp ứng những yêu cầu thì trong 5 ngày tiếp sẽ tiếp tục thông báo đến người nộp.
 • Trong 3 ngày kế tiếp nếu không bổ sung được hồ sơ đáp ứng đủ yêu cầu thì cơ quan sẽ có thông báo đến người nộp về lý do không được cấp giấy phép.
 • Với trường hợp đủ hồ sơ thì thời gian thẩm định sẽ là 30 ngày.

Nhận thông báo về kết quả và thực hiện nộp phí cấp phép.

Về quy định nhận kết quả xin cấp phép. 

 • Chủ đầu tư sẽ nhận được GPXD kèm với hồ sơ thiết kế trình bày xin cấp giấy có đóng dấu của văn phòng cơ quan có thẩm quyền.
 • Về trường hợp mà không đủ điều kiện cấp phép thì trong khoảng thời gian quy định cơ quan sẽ thông báo đến chủ đầu tư. 

Về phí cấp giấy phép xây dựng: Chủ đầu tư cần phải nộp phí đúng theo quy định khi thực hiện nộp hồ sơ đề nghị cấp phép.

Qua đó, trên đây là tổng hợp những thủ tục và hồ sơ cần phải làm khi thực hiện hiện việc xin cấp giấy phép xây dựng theo thông tư 15/2016/TT-BXD. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích đến bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*